Author Archives: admin

Mali baletski priručnik

Mali baletski priručnik 

Posted in Ostalo | Comments closed

Obavještenje za sve koji žele da se prijave na prijemni za kontrabas i solo pjevanje u matičnoj školi

Izvinjavamo se svima koji danas nijesu mogli da se prijave na dotične prijemne koji se održavaju 16. juna u matičnoj školi, sjutra u toku dana će biti popravljena greška.

Posted in Najave | Comments closed

Područno odjeljenje Tološi – Obavještenje za polaganje prijemnog ispita za osnovnu muzičku školu

Pravo polaganja prijemnog ispita za upis u I razred devetogodišnje muzičke škole imaju djeca koja u septembru kreću u I razred osnovne škole (2014. godište). Djeca koja polože prijemni ispit i upišu se u I razred devetogodišnje muzičke škole, od septembra pohađaju predmet Muzička početnica (2 časa nedjeljno u trajanju od 45 minuta). Uz igru, […]

Posted in Najave | Comments closed

Prijavljivanje vanrednih ispita Srednja muzička i baletska škola

Prijavljivanje vanrednih ispita učenici srednje škole mogu prijaviti od ponedjeljka, 01. juna, zaključno sa srijedom, 03. jun, u periodu od 09:30 do 11:30. Prijava vanrednih ispita vrši se u kancelariji sekretara škole.  

Posted in Najave | Comments closed

Procedura për provimin pranues për shkollën e ulët të muzikës

Paraqitja për provimin pranues në përputhshmëri me vitin e lindjes së fëmiut dhe klasen ne shkollën fillore Paraqitja do të bëhet nga data 1.qershor  deri me 8.qershor me anë të faqes elektronike të shkollës www.vasapavic.me. Gjatë lajmërimit çdo nxënës do të ketë të caktuar kohen kur  ka për të dalur në provimin pranues. Vijimi i […]

Posted in Najave | Comments closed

”Pekarčić“ za prijemni ispit za sve naše drage kandidate

Prvu strofu pjesme ”Pekarčić”, koju kandidati za prijemni ispit treba da nauče, otpjevala je Dunja Matović, učenica VI razreda. Napominjemo, ova pjesma nije predviđena za prijemni ispit za odsjek Solo pjevanje.  

Posted in Ostalo | Comments closed

Područno odjeljenje Tuzi – Obavještenje o polaganju prijemnog ispita za osnovnu muzičku školu / Paralelja Tuz – Lajmërim për provimet pranuese për shkollën e ultë të muzikës

Pravo polaganja prijemnog ispita za upis u I razred devetogodišnje muzičke škole imaju djeca koja u septembru kreću u I razred osnovne škole (2014. godište). Djeca koja polože prijemni ispit i upišu se u I razred devetogodišnje muzičke škole, od septembra pohađaju predmet Muzička početnica (2 časa nedjeljno u trajanju od 45 minuta). Uz igru, […]

Posted in Najave | Comments closed

Područno odjeljenje Golubovci – Obavještenje za polaganje prijemnog ispita za osnovnu muzičku školu

Pravo polaganja prijemnog ispita za upis u I razred devetogodišnje muzičke škole imaju djeca koja u septembru kreću u I razred osnovne škole (2014. godište). Djeca koja polože prijemni ispit i upišu se u I razred devetogodišnje muzičke škole, od septembra pohađaju predmet Muzička početnica (2 časa nedjeljno u trajanju od 45 minuta). Uz igru, […]

Posted in Najave | Comments closed

Područno odjeljenje Danilovgrad – Obavještenje za polaganje prijemnog ispita za osnovnu muzičku školu

Pravo polaganja prijemnog ispita za upis u I razred devetogodišnje muzičke škole imaju djeca koja u septembru kreću u I razred osnovne škole (2014. godište). Djeca koja polože prijemni ispit i upišu se u I razred devetogodišnje muzičke škole, od septembra pohađaju predmet Muzička početnica (2 časa nedjeljno u trajanju od 45 minuta). Uz igru, […]

Posted in Najave | Comments closed

Obavještenje za polaganje prijemnog ispita za osnovnu baletsku školu

Pravo polaganja prijemnog ispita za upis u I razred šestogodišnje baletske škole imaju djeca koja u septembru kreću u IV razred osnovne škole (2011 godište). Djeca koja polože prijemni ispit i upišu se u I razred devetogodišnje muzičke škole, od septembra pohađaju predmet Klasični balet (2 časa nedjeljno u trajanju od 45 minuta). Napomena: Djeca […]

Posted in Najave | Comments closed