Srednje muzičko obrazovanje

U okviru Srednjeg muzičkog obrazovanja, od školske 2019/2020. godine realizuju se modularizovani obrazovni programi Muzički saradnik i Muzički izvođač.

Muzički saradnik

Obrazovni program Muzički saradnik se zasniva na tri standarda zanimanja:

 1. Saradnik/Saradnica u muzičkom programu nivo IV1
 2. Arhivar/Arhivarka muzičke građe nivo III
 3. Notograf/Notografkinja nivo II

Za upis u prvi razred, pored opštih uslova utvrđenih Zakonom, predviđen je prijemni ispit iz solfeđa. Ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dijela. Pismeni dio podrazumijeva dva zadatka: ritmički i melodijski diktat. Usmeni dio podrazumijeva pjevanje i ritmičko čitanje notnog teksta i prepoznavanje durskog i molskog trozvuka.

Završetkom obrazovnog programa Muzički saradnik, stiče se srednje stručno obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i kvalifikacija nivoa obrazovanja Muzički saradnik/Muzička saradnica, nivoIV1.

Završetkom tri razreda obrazovnog programa stiče se stručna kvalifikacija Arhivar/Arhivarka muzičke građe.

Završetkom dva razreda obrazovnog programa stiče se stručna kvalifikacija Notograf/Notografkinja.

Nastavni plan se realizuje kroz određeni fond časova u okviru opšteobrazovnih, stručnih i izbornih modula, profesionalne prakse i slobodnih aktivnosti (240 CSPK) .

Ciljevi obrazovnog programa su osposobljavanje učenika za dostizanje stručnih i ključnih kompetencija koje su predviđene odgovarajućim standardima zanimanja i standardima kvalifikacija na kojima se zasniva obrazovni program.

Po završetku obrazovnog programa Muzički saradnik, učenik stiče kompetencije za realizaciju muzičkih programa, računarske notografije i za rad u arhivu muzičke građe.

Opširnije o obrazovnom programu na linku:
https://www.dropbox.com/sh/nkeii4rtpojvdfr/AADqpq1Y8cSGTXuChCPLCOXDa/02%20Humanistika%20i%20umjetnost/0202%20Umjetnost?dl=0&preview=OP+020241+MUZI%C4%8CKI+SARADNIK.pdf&subfolder_nav_tracking=1

Muzički izvođač

Obrazovni program Muzički izvođač se zasniva na 18 standarda zanimanja i standarda kvalifikacija koji su definisani za svaki instrument pojedinačno. U našoj školi se izučava 17 obrazovnih programa i to:

 • Flautista/flautistkinja
 • Gitarista/gitaristkinja
 • Harmonikaš/Harmonikašica
 • Hornista/Hornistkinja
 • Klarinetista/Klarinetistkinja
 • Klavirista/Klaviristkinja
 • Kontrabasista/Kontrabasistkinja
 • Oboista/Oboistkinja
 • Saksofonista/Saksofonistkinja
 • Solo pjevač/Solo pjevačica
 • Trombonista/Trombonistkinja
 • Trubač/Trubačica
 • Violinista/Violinistkinja
 • Violista/Violistkinja
 • Violončelista/Violončelistkinja

Za upis u prvi razred, pored opštih uslova utvrđenih Zakonom, predviđen je prijemni ispit iz odabranog instrumenta.

Završetkom obrazovnog programa Muzički izvođač, stiče se srednje stručno obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i kvalifikacija nivoa obrazovanja Muzički izvođač/Muzička izvođačica, nivo IV1.

Nastavni plan se realizuje kroz određeni fond časova u okviru opšteobrazovnih, stručnih, izbornih modula, profesionalne prakse i slobodnih aktivnosti (240 CSPK-a).

Ciljevi obrazovnog programa su osposobljavanje učenika za dostizanje stručnih i ključnih kompetencija koje su predviđene odgovarajućim standardima zanimanja i standardima kvalifikacija na kojima se i zasniva.

Po završetku obrazovnog programa Muzički izvođač, učenik stiče kompetencije za izvođenje različitog muzičkog repertoara na javnim nastupima.

Opširnije o obrazovnom programu na ovom linku.