Vršilac dužnosti direktora

Mira Popović 

Rođena je 09.05.1965 u Titogradu. Osnovno i srednje muzičko obrazovanje je stekla u školi „Vasa Pavić“ u Titogradu. Muzičku Akademiju u Titogradu je upisala 1983. godine gdje je  i diplomirala u 1987. godine na odsjeku za opštu muzičku pedagogiju. Kao stipendista Francuske Vlade usavršavala se na Visokoj školi Ecole Normale de Musique de Paris “Alfred Cortot” u periodu 1989-1991. godine na odsjeku za klavir u klasi Francoise Buffet Arsenijevic. Na FMU u Beogradu se usavršavala na postdiplomskim studijama na katedri za solfeđo (1996.) u klasi dr Zorislave Vasijević, gdje je odbranila rad pod nazivom “Nastava solfeđa na francuskim državnim konzervatorijumima”.

Radila je u svojstvu asistenta pripravnika 1991-1995. na Muzičkoj akademiji u Podgorici a od 1996. godine u srednjoj muzičkoj školi “Vasa Pavic” kao profesor solfeđa, harmonije, i teorije muzike s osnovama harmonije. Od novembra  2004. do septembra 2017. godine bila je na poziciji pomoćnika direktora ove škole. Od školske 2017/2018. godine predaje sofeđo u istoj školi.

Godine 2004. angažovana je za koordinatora za reformu nastavnih planova i programa u srednjem stručnom obrazovanju za područje rada Muzička umjetnost.

Učestvovala je u radu radnih grupa za izradu dokumenata Standard zanimanja i Standard kvalifikacija za zanimanje Muzički izvođač i modularizovanih obrazovnih programa Muzički izvođač i Muzički saradnik, čija je realizacija započela školske 2019/2020. godine.

Urednica je prvih izdanja crnogorskih udžbenika za muzičko obrazovanje za četvrti, peti i osmi razred devetogodišnje osnovne škole.

Objavila je stručnu studiju iz oblasti teorije muzike i metodike solfeđa pod nazivom “Nepravilne podjele ritmičkih vrijednosti-bilježenje i izvođenje” 2006. godine u izdanju Instituta za muzikologiju i etnomuzikologiju Crne Gore.

Kao član komisija, učestvovala je više puta u izradi programa iz predmeta Solfeđo za osnovno i za srednje muzičko obrazovanje.

Inicirala je i koordinirala  brojne koncertne projekte u okviru matične  škole među kojima su: Susret generacija povodom jubileja 70 godina škole,  Festival savremenog klavira Forte piano, Viva Verdi povodom 200 godina od rođenja Đuzepea Verdija.  U okviru manifestacije Dani Frankofonije inicirala je i kreirala više muzičkih programa i projekata među kojima su:  Od kabarea do džeza, Priča o Babaru, malom slonu Fransisa Pulanka, Debisi za početnike, Koncert šansona, filma i mjuzikla i Frankofoni koncert. Bila je koordinator projekta Simfonijski orkestar mladih Crne Gore i Albanije.

Od 21.11.- 06.12. 2012. učestvovala je u studijskom programu Courant du Monde-Sejour Culture, koju organizuje Maison de Culture du Monde pod pokroviteljstvom Ministartva Kulture i komunikacije Francuske i Ministarstva inostranih poslova Francuske u okviru kojeg se upoznala sa radom najvažnijih muzičkih institucija u toj zemlji.