Osnovno muzičko obrazovanje

Od školske 2018/2019. godine u našoj školi se realizuje devetogodišnje, šestogodišnje i trogodišnje muzičko obrazovanje.

Devetogodišnje muzičko obrazovanje

Osnovno muzičko obrazovanje u trajanju od devet godina obuhvata nastavu iz  instrumenata: klavirharmonika,  gitara,  harfa, violina, violončelo, flauta, oboa, klarinet, saksofon, horna, trombon i truba.

U prvom razredu učenici pohađaju predmet Muzička početnica koji priprema djecu za proces muzičkog opismenjavanja. Nakon završenog prvog razreda, opredjeljuju se za jedan od navedenih instrumenata. Osim iz instrumenta, učenici imaju i nastavu iz predmeta: Solfeđo s teorijom muzike i Grupno muziciranje (Horsko pjevanje/Orkestar/Kamerna muzika).

U prvi razred devetogodišnjeg muzičkog obrazovanja mogu se upisati djeca sa navršenih 6 godina. Osnovno muzičko obrazovanje odvija se paralelno s opštim osnovnim obrazovanjem.

Djeca koja se prvi put prijavljuju za upis u školu sa navršenih 7 i 8  godina, imaju mogućnost da se upišu direktno u II razred bez pohađanja prethodnog. Škola ih raspoređuje na instrumente po afinitetu i prema raspoloživosti slobodnih mjesta.

Realizacija nastavnog programa

Nastavni program se realizuje po sljedećem planu:
Muzička početnica: 2 časa po 45 minuta sedmično u I razredu.
Instrument (po izboru od ponuđenih): 2 časa sedmično po 30 minuta od II−VI razreda, odnosno 2 časa po 45 minuta od VII−IX razreda.
Solfeđo sa teorijom muzike: 2 časa sedmično po 45 minuta od II−IX razreda.
Grupno muziciranje (Horsko pjevanje/Orkestar/Kamerna muzika): 2 časa sedmično po 45 minuta od IV– IX razreda.

Za upis u prvi razred i drugi direktno devetogodišnjeg muzičkog obrazovanja škola organizuje prijemni ispit za provjeru muzičkih sposobnosti.

Šestogodišnje muzičko obrazovanje

Osnovno muzičko obrazovanje u trajanju od šest godina obuhvata nastavu iz instrumenata: fagot, mandolina, tambura i udaraljke. Osim iz instrumenta učenici imaju nastavu iz predmeta Sofeđo sa teorijom muzike i Grupno muziciranje (Horsko pjevanje/Orkestar/Kamerna muzika).

Učenici koji odaberu neki od navedenih instrumenata mogu se upisati u I razred sa navršenih 9 godina.

Realizacija nastavnog programa

Nastavni program se realizuje po sljedećem planu:
Instrument
: 2 časa sedmično po 30 minuta od I−III razreda, odnosno 2 puta sedmično po 45 minuta od IV−VI razreda.
Solfeđo sa teorijom muzike: 2 časa sedmično po 45 minuta od I−VI razreda.
Grupno muziciranje (Horsko pjevanje/Orkestar/Kamerna muzika): 2 časa po 45 minuta od IV−VI razreda.

Za upis u prvi razred šestogodišnjeg muzičkog obrazovanja škola organizuje prijemni ispit za provjeru muzičkih sposobnosti.

Trogodišnje muzičko obrazovanje

Osnovno muzičko obrazovanje u trajanju od tri godine obuhvata nastavu iz instrumenata viola, kontrabas i solo pjevanje. Osim iz instrumenta, učenici imaju nastavu iz predmeta Sofeđo sa teorijom muzike i Grupno muziciranje (Horsko pjevanje/Orkestar/Kamerna muzika). Oni koji se opredijele za solo pjevanje imaju klavir kao dopunski instrument.

Učenici koji odaberu neki od navedenih instrumenata ili solo pjevanje mogu se upisati u I razred  trogodišnjeg muzičkog obrazovanja sa navršenih 12 godina.

Realizacija nastavnog programa  

Nastavni program se realizuje po sljedećem planu:
Instrument: 2 časa sedmično po 45 minuta u I, II i III razredu.
Solfeđo sa teorijom muzike: 2 časa sedmično po 45 minuta u I, II i III razredu.
Klavir za solo pjevače: 1 čas sedmično po 45 minuta u II i III razredu.
Grupno muziciranje (Horsko pjevanje/Orkestar/Kamerna muzika): 2 časa sedmično po 45 minuta u II i III razredu.

Za upis u prvi razred trogodišnjeg muzičkog obrazovanja škola organizuje prijemni ispit za provjeru muzičkih sposobnosti.

Opširnije o obrazovnim pogramima na linku:
https://zzs.gov.me/naslovna/programi/muzicke_skole/