Prijemni ispit za srednje muzičko i baletsko obrazovanje – Bodovna lista

Obrazovni program: Baletski igrač


Obrazovni program: Muzički izvođač – gitarista

Obrazovni program: Muzički izvođač – harmonikaš

 

Obrazovni program: Muzički izvođač – klavirista

Obrazovni program: Muzički saradnik

 

Obrazovni program: Muzički izvođač solo pjevač


Napomena: Kandidat br.6 Ksenija Bogićević stekla je uslov za upis na odsjek muzički saradnik jer je položila ispit iz solfeđa.

 

Obrazovni program: Muzički izvođač – violinista

Kandidat pod rednim brojem 2 nije stekao uslog upisa na obrazovni program Muzički izvođač – violinista.

 

Obrazovni program: Muzički izvođač – violončelista

Posted in Ostalo | Comments closed

Koncert učenika srednje Muzičke škole “Vasa Pavić”

Večeras!

Lokacija: Plato kod spomenuka Partizabu borcu, brdo Gorica
Vrijeme: 20:00

Čekamo vas!

Posted in Najave | Comments closed

Rezultati prijemnog ispita za upis u I razred, prvi put Kandidati 2011. godište – Balet

Balet

redni broj ime i prezime kandidata broj bodova
1. Kay Flores Rodriguez 30
2. Aleksandra Martinović 30
3. Hana Ulcinjak 30
4. Marija Rakočević 30
5. Petra Mandić 30
6. Veronika Huter 30
7. Alika Jusić 30
8. Anđa Koprivica 30
9. Dorotea Banović 30
10. Iva Perović 30
11. Olga Ilić 30
12. Ines Krivokapić 30
13. Petra Savić 30
14. Nađa Spalević 30
15. Angelina Jaramaz 29,66
16. Tonka Radonjić 29,66
17. Dunja Vojinović 29,66

 

Broj bodova koji omogućava kandidatima upis u Baletsku školu je od 23 do 30.

Kandidati koji nisu na rang listi nemaju pravo upisa, jer ne ispunjavaju uslov godišta (svi kandidati koji nisu 2011. godište).

Obaveza roditelja/staratelja je da putem mail-a najkasnije do 01. julaobavijesti Upravu škole da su vidjeli rezultate prijemnog ispita i da su saglasni sa upisom djeteta u Muzičku školu.

Nakon što roditelji/staratelji kandidata pošalju mail potvrde/saglasnosti na contact@vasapavic.me kandidati će se smatrati upisanim u I razred osnovne šestogodišnje baletske škole.

Posted in Ostalo | Comments closed

Rezultati prijemnog ispita za upis u I razred, prvi put Kandidati 2014. godište – Područno odjeljenje Tuzi

Muzička početnica

redni broj ime i prezime kandidata broj bodova
1. Vanesa Kalaj 30
2. Lira Sinishtaj 29,66
3. Ellena Nicaj 29,33
4. Tadeo Juncaj 29
5. Sara Padović 28,66

 

Broj bodova koji omogućava kandidatima upis u Muzičku školu je od 23 do 30.

Svi kandidati imaju pravo upisa.

Obaveza roditelja/staratelja je da putem mail-a najkasnije do 01. julaobavijesti Upravu škole da su vidjeli rezultate prijemnog ispita i da su saglasni sa upisom djeteta u Muzičku školu.

Nakon što roditelji/staratelji kandidata pošalju mail potvrde/saglasnosti na contact@vasapavic.me kandidati će se smatrati upisanim u I razred osnovne devetogodišnje muzičke škole.

Posted in Ostalo | Comments closed

Rezultati prijemnog ispita za upis u II razred, direktni (prvi put) Kandidati 2012-2013. godište – Područno odjeljenje Tuzi

Odsjek: Klarinet

redni broj ime i prezime kandidata broj bodova
1. Leona Camaj 28
2. AsijaMušović 27

 

Broj bodova koji omogućava kandidatima upis u Muzičku školu je od 23 do 30.

Svi kandidati imaju pravo upisa.

Obaveza roditelja/staratelja je da putem mail-a najkasnije do 01. julaobavijesti Upravu škole da su vidjeli rezultate prijemnog ispita i da su saglasni sa upisom djeteta u Muzičku školu.

Nakon što roditelji/staratelji kandidata pošalju mail potvrde/saglasnosti na contact@vasapavic.mekandidati će se smatrati upisanim u II razred osnovne devetogodišnje muzičke škole.

Posted in Ostalo | Comments closed

Rezultati prijemnog ispita za upis u I razred, prvi put Kandidati 2014. godište – Područno odjeljenje Golubovci

Muzička početnica

redni broj ime i prezime kandidata broj bodova
1. Miljana Knežević 29,66
2. Dunja Vučinić 26,66
3. Iskra Klikovac 25,66
4. Mila Pejković 25

 

Broj bodova koji omogućava kandidatima upis u Muzičku školu je od 23 do 30.

Svi kandidati imaju pravo upisa.

Obaveza roditelja/staratelja je da putem mail-a najkasnije do 01. julaobavijesti Upravu škole da su vidjeli rezultate prijemnog ispita i da su saglasni sa upisom djeteta u Muzičku školu.

Nakon što roditelji/staratelji kandidata pošalju mail potvrde/saglasnosti na contact@vasapavic.me kandidati će se smatrati upisanim u I razred osnovne devetogodišnje muzičke škole.

Posted in Ostalo | Comments closed

Rezultati prijemnog ispita za upis u II razred, direktni (prvi put) Kandidati 2012-2013. godište – Područno odjeljenje Golubovci

Odsjek: Flauta

redni broj ime i prezime kandidata broj bodova
1. Milena Drakić 23

 

Broj bodova koji omogućava kandidatima upis u Muzičku školu je od 23 do 30.

Kandidat ima pravo upisa.

Obaveza roditelja/staratelja je da putem mail-a najkasnije do 01. julaobavijesti Upravu škole da su vidjeli rezultate prijemnog ispita i da su saglasni sa upisom djeteta u Muzičku školu.

Nakon što roditelji/staratelji kandidata pošalju mail potvrde/saglasnosti na contact@vasapavic.me kandidati će se smatrati upisanim u II razred osnovne šestogodišnje muzičke škole.

 

Odsjek: Harmonika

redni broj ime i prezime kandidata broj bodova
1. Lana Knežević 24,33

 

Broj bodova koji omogućava kandidatima upis u Muzičku školu je od 23 do 30.

Kandidat ima pravo upisa.

Obaveza roditelja/staratelja je da putem mail-a najkasnije do 01. julaobavijesti Upravu škole da su vidjeli rezultate prijemnog ispita i da su saglasni sa upisom djeteta u Muzičku školu.

Nakon što roditelji/staratelji kandidata pošalju mail potvrde/saglasnosti na contact@vasapavic.me kandidati će se smatrati upisanim u II razred osnovne devetogodišnje muzičke škole.

 

Odsjek: Klavir

redni broj ime i prezime kandidata broj bodova
1. Jovan Marković 30
2. Kalina Markuš 30
3. Ana Rakčević 28
4. Milica Vukčević 28
5. Ognjen Maraš 27
6. Helena Radusinović 25,33
7. Lazar Maraš 25,33
8. Sofija Petrović 23,66

 

Broj bodova koji omogućava kandidatima upis u Muzičku školu je od 23 do 30.

Zbog ograničenog broja slobodnih mjesta na odsjeku Klavir, kandidatizaključno sa rednim brojem 6 imaju pravo upisa na ovaj odsjek.

Kandidati od rednog broja 6 zaključno sa rednim brojem 9 imaju pravo upisa na odsjek Harmonika i Klarinet.

Obaveza roditelja/staratelja je da putem mail-a najkasnije do 01. julaobavijesti Upravu škole da su vidjeli rezultate prijemnog ispita i da su saglasni sa upisom djeteta u Muzičku školu.

Nakon što roditelji/staratelji kandidata pošalju mail potvrde/saglasnosti na contact@vasapavic.me kandidati će se smatrati upisanim u II razred osnovne devetogodišnje muzičke škole.

 

 

Posted in Ostalo | Comments closed

Rezultati prijemnog ispita za upis u I razred, prvi put Kandidati 2014. godište – Područno odjeljenje Danilovgrad

Muzička početnica

redni broj ime i prezime kandidata broj bodova
1. Aleksa Matunović 30
2. Sofija Đukanović 30
3. Vedrana Zotović 30
4. Sara Velimirović 30
5. Petar Derikonjić 30
6. Lazar Mićanović 30
7. Marija Pavićević 29,66
8. Sofija Kaluđerović 28,33
9. Miljana Pavlović 28,33
10. Uroš Đurović 28
11. Kristina Đurović 27
12. Mija Iković 25,66
13. Matija Pajović 25
14. Darija Čolić 24,66
15. Helena Bošković 24
16. Ksenija Bulatović 10

 

Broj bodova koji omogućava kandidatima upis u Muzičku školu je od 23 do 30.

Kandidati zaključno sa rednim brojem 15 imaju pravo upisa.

Obaveza roditelja/staratelja je da putem mail-a najkasnije do 01. julaobavijesti Upravu škole da su vidjeli rezultate prijemnog ispita i da su saglasni sa upisom djeteta u Muzičku školu.

Nakon što roditelji/staratelji kandidata pošalju mail potvrde/saglasnosti na contact@vasapavic.mekandidati će se smatrati upisanim u I razred osnovne devetogodišnje muzičke škole.

Posted in Ostalo | Comments closed

Rezultati prijemnog ispita za upis u II razred, direktni (prvi put) Kandidati 2012-2013. godište – Područno odjeljenje Danilovgrad

Odsjek: Harmonika

redni broj ime i prezime kandidata broj bodova
1. Vasilisa Novović 30

 

Broj bodova koji omogućava kandidatima upis u Muzičku školu je od 23 do 30.

Kandidat imaj pravo upisa.

Obaveza roditelja/staratelja je da putem mail-a najkasnije do 01. julaobavijesti Upravu škole da su vidjeli rezultate prijemnog ispita i da su saglasni sa upisom djeteta u Muzičku školu.

Nakon što roditelji/staratelji kandidata pošalju mail potvrde/saglasnosti na contact@vasapavic.mekandidati će se smatrati upisanim u II razred osnovne devetogodišnje muzičke škole.

 

Odsjek: Klavir

redni broj ime i prezime kandidata broj bodova
1. Sara Lazarević 30
2. Milica Iković 30
3. Nevena Zotović 30
4. Sofija Jovanović 30
5. Dimitrije Jovanović 30
6. MaksimJanjušević 29,66
7. Una Filipović 28,66
8. Mihailo Ostojić 25,33
9. Lara Škrkić 25
10. Ksenija Šaranović 19,33
11. Vuk Čović 15

 

Broj bodova koji omogućava kandidatima upis u Muzičku školu je od 23 do 30.

Zbog ograničenog broja slobodih mjesta na odsjelu Klavir, kandidati zaključno sa rednim brojem 7 imaju pravo upisa.

Kandidati pod rednim brojem 8 i 9 imaju pravo upisa na odsjek Harmonika.

Obaveza roditelja/staratelja je da putem mail-a najkasnije do 01. julaobavijesti Upravu škole da su vidjeli rezultate prijemnog ispita i da su saglasni sa upisom djeteta u Muzičku školu.

Nakon što roditelji/staratelji kandidata pošalju mail potvrde/saglasnosti na contact@vasapavic.mekandidati će se smatrati upisanim u II razred osnovne devetogodišnje muzičke škole.

Posted in Ostalo | Comments closed

Rezultati prijemnog ispita za upis u I razred, prvi put Kandidati 2014. godište – Područno odjeljenje Tološi

Muzička početnica

redni broj ime i prezime kandidata broj bodova
1. Petar Brajić 30
2. Jovan Andrijašević 30
3. Olga Milačić 30
4. Sofija Radunović 30
5. Irina Vlaović 30
6. Niko Banović 30
7. Stefan Mirković 30
8. Andrea Joksović 30
9. Dunja Jovanović 30
10. Nataša Jaredić 30
11. Sofija Stojović 30
12. AnikaRajović 30
13. Nađa Vujošević 29,66
14. Anđa Mugoša 28
15. MykolaiMarynychenko 27,33
16. Marko Filipović 27
17. Maša Brnović 26
redni broj ime i prezime kandidata broj bodova
18. Stela Radunović 26
19. Jana Melović 26
20. Mila Jocović 25,66
21. Elena Milić 24,66
22. Hana Stefanović 23,33
23. Viktor Šćekić 23
24. Matija Hajrović 21,66
25. Teodora Dragović 21,33
26. Milovan Ivanović 19,66
27. Petar Radulović 19
28. Iva Vukićević 19
29. Sofija Knežević 18,33
30. Simona Šljivančanin 18
31. Đorđe Odalović 15,33
32. Stefan Bojić 15
33. Sofija Joksović 14,33
34. Hristina Marković 6
35. BalšaŠćekić /
36. Andrija Terzić nije pristupio ispitu

 

Broj bodova koji omogućava kandidatima upis u Muzičku školu je od 23 do 30.

Kandidati zaključno sa rednim brojem 23 imaju pravo upisa.

Obaveza roditelja/staratelja je da putem mail-a najkasnije do 01. julaobavijesti Upravu škole da su vidjeli rezultate prijemnog ispita i da su saglasni sa upisom djeteta u Muzičku školu.

Nakon što roditelji/staratelji kandidata pošalju mail potvrde/saglasnosti na contact@vasapavic.mekandidati će se smatrati upisanim u I razred osnovne devetogodišnje muzičke škole.

Posted in Ostalo | Comments closed