Koncert učenika na Velikoj sceni Muzičkog centra Crne Gore.

26. decembra, održan je koncert na Velikoj sceni Muzičkog centra Crne Gore. Dostojni scene na kojoj su nastupili, pred punom salom, predstavilo se 13 solista, vokalni duo, orkestar harmonika i hor.
 Hvala Muzičkom centru Crne Gore na podršci našim talentovanim učenicima!
 Hvala i RTCG koji su snimili koncert koji će, na ponos svih nas, čuti i široki auditorijum, ali i ostati sačuvan u arhivi kao vrijedan materijal za buduće generacije.