U Kulturno informativnom centru “Zeta”, održan koncert Područne jedinice Golubovci.

Na koncertu su nastupili:
1. Kristina Kračković, klavir, III razred, klasa: prof. Maja Krkotić
2. Šimrak Anja, violina, III razred, klasa: prof. Nenad Jovanović
3. Irina Radulović, klavir, III razred, klasa: prof. Maja Krkotić
4. Daris Skoko, harmonika, IV razred, klasa: prof. Šćepan Stojanović
5. Mila Pejković, gitara, IV razred, klasa: prof. Saša Mitrić
6. Iskra Klikovac, klavir, IV razred, klasa: prof. Maja Krkotić
7. Anika Krkotić, klavir, IV razred, klasa: prof. Maja Krkotić
8. Blažo Babović, harmonika, VI razred, klasa: prof. Šćepan Stojanović
9. Ahmed Nurković, gitara, VI razred, klasa: prof. Saša Mitrić
10. Slobodan Asanović, harmonika, Vl razred, klasa: Šćepan Stojanović
11. Nikola Radeč, harmonika, VI razred, klasa: prof. Šćepan Stojanović
12. Ajković Dunja, violina, VII razred, klasa: prof. Nenad Jovanović
13. Strahinja Kaluđerovic, harmonika, Vll razred, klasa: prof. Šćepan Stojanović
14. Bane Petričević, gitara, VII razred, klasa: prof. Saša Mitrić
15. Haris Skoko, harmonika, VII razred, klasa prof. Šćepan Stojanović
16. Iva Ivanović, gitara, IX razred, klasa: prof. Saša Mitrić
Gosti koncerta bili su učenici naše matične škole:
Andrija Stojanović, harmonika, VIII razred, klasa: prof. Irena Merdović
Lazar Janjušević, harmonika, IV razred srednje škole, klasa: prof. Miroslav Ilić
Petar Balaban, harmonika, III razred srednje škole, klasa: prof. Miroslav Ilić