Sinoć su održana dva mjesečna koncerta u Koncertnoj sali Područne jedinice Tološi.

Sinoć su održana dva mjesečna koncerta u Koncertnoj sali Područne jedinice Tološi.

Na prvom koncertu, nastupili su solisti:

Maša Krtolica, tambura, I razred, klasa: Majda Redžepagić
Lena Popović, klavir,  III razred, klasa: Milanka Nikčević
Kosta Medan, gitara, III razred, klasa: Mila Popović
Anja Anđušić, flauta, IV razred, klasa: Dijana Orlandić
Lola Dašić, klavir, IV razred, klasa: Ljiljana Raičević
Nađa Ražnatović, tambura, I razred, klasa: Majda Redžepagić
Nora Božović, klavir, IV razred, klasa: MIlanka Nikčević
Jovan Jovanović, tambura, I razred, klasa: Majda Redžepagić
Niko Banović, klavir, IV razred, klasa: Ljiljana Raičević
Zana Niković, tambura, VI razred, klasa: Majda Redžepagić
Marija Biskupović, flauta, VI razred, klasa:  Dijana Orlandić
Boris Ilin, klavir, VII razred, klasa: Ana Vujošević
Kalina Jovanović, klavir, VIII razred, klasa: Jelena Krivokapić
Milo Popović,gitara, IX razred, klasa: Bojana Brajović
Anastasija Ćorac, solo pjevanje, III raz. SMŠ, klasa: Marina Cuca Franović

Korepetitori: Jovana Vukazić,  Ana Pavićević