Javni nastupi neizostavni su dio obrazovanja naših učenika, zbog čega organizujemo mjesečne koncerte na kojima veliki broj učenika pokazuje svoj talenat i stiče dragocjeno iskustvo javnim izvođenjem

Javni nastupi neizostavni su dio obrazovanja naših učenika, zbog čega organizujemo mjesečne koncerte na kojima veliki broj učenika pokazuje svoj talenat i stiče dragocjeno iskustvo javnim izvođenjem.

Na drugom koncertu održanom sinoć u 19h u Koncertnoj sali PJ Tološi, nastupilo je još 15 solista:

Matej Milikić, gitara,  II razree, klasa: Nedeljko Pejović
Mila Marković, violončelo, III razred, klasa: Jovana Novaković
Lucija Brkanović, klavir, III razred, klasa: Luka Đačić
Hana Kerović, flauta, IV razred, klasa: Biljana Dedić
Vasilije Ivanišević, saksofon,  III razred, klasa: Stefan Popović
Marta Ivanović, gitara, II razred, klasa: Nedeljko Pejović
Miljana Raičević, flauta, IV razred, klasa: Biljana Dedić
Haris Fetić, violončelo, V razred, klasa: Jovana Novaković
Maksim Radević, gitara, V razred, klasa: Nedeljko Pejović
Anđela Vuković, viola, I raz. SMŠ, klasa: Danijela Drašković
Elena Golubović, flauta, II raz. SMŠ, klasa: Biljana Dedić
Konstantin Vujović, violina, III raz. SM0, klasa: Nada Glomazić
David Golubović, kontrabas, III raz. SMŠ, klasa: Aleksandra Trifunović
Sara Kovačević, violina, III raz. SMŠ, klasa: Nada Glomazić
Vlasta Popović, violina; IV raz. SMŠ, klasa: Nada Glomazić

Korepetitori na koncertu: Dragana Raičković, Tamara Jašović, Davor Novak, Luka Đačić