XLVIII Muzički festival mladih Crne Gore otvoriće se na Cetinju, 28. aprila, a zatvoriti u Podgorici, 4. maja 2023.
Muzički festival mladih obuhvata segmente:

  • Takmičenje učenika osnovnih muzičkih škola,
  • Takmičenje strudenata Muzičke akademije UCG
  • II Državno takmičenje učenika srednjih škola iz oblasti muzičke umjetnosti,
  • Koncerti,
  • Majstorske radionice