Uspjeh Luke Perazića na Međunarodnom takmičenju „Petar Konjović” u Beogradu

Luka Perazić, učenika šestog razreda osnovne muzičke škole u klasi Vilija Ferdinandija, učestvovao je na 20. Međunarodnom takmičenju “Petar Konjović”, koje je održano u Beogradu od 05. do 17. maja i osvojio treću nagradu u konkurenciji od osam takmičara u trećoj kategoriji.

Svirao je Koncert Dmitrija Kabalevskog, Rumunske igre Bele Bartoka i  Komad u formi Habanere, Morisa Ravela.

Takmičare je ocjenjivao i rangirao žiri u sastavu: Ioan Fernbach (Rumunija), Teonju Jeong (Koreja),  Maja Jokanović, Vladimir Marković i Tomislav Milošević iz Srbije.

Takmičenje se odvijalo za mlade muzičare na sledećim instrumentima: violini, violi, violončelu, kontrabasu, harfi, keltskoj harfi i harmonici.

Ovo takmičenje karakteriše visok kriterijum ocjenjivanja kandidata i ograničen broj nagrada . U  svim  kategorijama  takmičarskih disciplina, i predkategoriji dodeljuje se najviše šest nedjeljivih nagrada (jedna I, dvije II i tri III ) i šest diploma (za osvojeno VII, VIII, IX, X, XI i XII mesto.), osim u V kategoriji  violine, violončela, kontrabasa, IV kategoriji harfe i V, VI kategoriji  harmonike, gde se  dodeljuju  najviše tri nedeljive nagrada ( I, II i  III) i tri diplome (za osvojeno IV, V i VI mjesto).