Simfonijski orkestar mladih Crne Gore i Albanije

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Umjetnička škola za muziku i balet „Vasa Pavić“ priprema projekat pod nazivom „Simfonijski orkestar mladih Crne Gore i Albanije“. Projekat okuplja mlade muzičare, učenike muzičkih škola iz Crne Gore (Umjetnička škola za muziku i balet „Vasa Pavić“ i Muzička škola Tivat) i Albanije (Muzička gimnazija „Jordan Misja“ i Univerzitet Arteve – Tirana, Muzička škola „Prenk Jakova“ – Skadar). Inicijativu za formiranje ovog orkestra dao je Daniel Glineur, dirigent iz Belgije, koji je kao član žirija Međunarodnog takmičenja „Pjeter Gaci“ (Skadar) upoznao mlade izvođače iz Crne Gore i Albanije i prepoznao mogućnost da muzičari iz ovih sredina zajedničkim potencijalom formiraju jedinstven simfonijski orkestar mladih za koji pojedinačno nemaju dovoljno resursa.

Nosilac ovog projekta je Umjetnička škola za muziku i balet „Vasa Pavić“ u saradnji sa partnerskim organizacijama i institucijama: Ministartsvo kulture Crne Gore, Glavni Grad, Turistička organizacija Podgorica, Muzički centar  Crne  Gore,  Radio televizija Crne Gore, Muzička škola u Tivtu, Muzička škola “Prenk Jakova” iz Skadra, Univerzitet  “Arteve”  i Muzička gimnazija „Jordan Misja“ iz Tirane, Međunarodna organizacija Wallonie–Bruxelles International, KIC “Budo Tomović” i Centri za kulturu Ulcinja i Tivta.

Sa orkestrom mladih iz dvije zemlje nastupiće solisti iz reda istaknutih učenika i mladih umjetnika iz Podgorice, Tirane, Skadra i Beograda: Kosta Popović, violončelo, Luka Perazić, violina, Dušan Obrenović, violina, Sara Zoto, viola (Tirana), Marsiona Bardhi , violina (Tirana), Erind Haxhiasi, violina (Tirana), Zorana Latković, sopran, Amir Džaković, klavir (Albanija) i Hana Paraušić, harfa (Beograd).

Učesnici u orkestru i solisti izvešće kompozicije iz klasičnog muzičkog repertoara, kao i kompozicije poznatih autora iz Crne Gore i Albanije:

J. Sibelius: Andante festivo za gudački orkestar

G. Zlatev-Cherkin: Sevdana za violinu i gudački orkestar

Solista: Luka Perazić (Umjetnička škola za muziku i balet „Vasa Pavić“, Podgorica)

W.A. Mozart: Sinfonia concertante za violinu i violu

Solisti: Marsiona Bardhi, violina (Univerzitet „Arteve“, Tirana) i Sara Zoto, viola (Muzička gimnazija „Jordan Misja“, Tirana)

C. Debussy: Dance sacrée et profane za harfu i gudački orkestar

Solista: Hana  Paraušić (Srbija)

M. Bruch: Kol Nidrei za violončelo i orkestar

Solista: Kosta Popović, violončelo (Umjetnička škola za muziku i balet „Vasa Pavić“, Podgorica)

R. Strauss: Morgen

Solista: Zorana Latković, sopran

P. Gaci: Koncert za violinu i orkestar, III stav

Solista: Erind Haxhiasi (Muzička gimnazija „Jordan Misja“, Tirana)

C. Lainović: Andante piacevole za violinu i orkestar

Solista: Dušan Obrenović, violina (Umjetnička škola za muziku i balet „Vasa Pavić“, Podgorica)

S. Rahmanjinov: Koncert za klavir i orkestar br. 2

Solista: Amir Xhakoviq, klavir (Albanija)

Dirigent: Daniel Glineur (Belgija)

 

U okviru koncertne turneje, Simfonijski orkestar mladih Crne Gore i Albanije nastupiće u sljedećim gradovima:

Ulcinj – 02.04.2016. Centar za kulturu (19:00)

Podgorica – 05.04.2016. KIC „Budo Tomović“ (20:00)

Tivat – 07.04.2016. Centar za kulturu (20:00)

Skadar – 09.04.2016. Koncertna sala Muzičke škole „Prenk Jakova“ (19:00)

 

Koordinator projekta je Mira Popović. Ostali saradnici na projektu su: Irena Vuković (asistent dirigenta), Marko Simović, Vili Ferdinandi, Vladimir Drobnjak, Veljko Belević, Meša Kerović, Zorana Latković (Umjetnička škola za muziku i balet „Vasa Pavić“), Bruna Matijević, Martina Vuksanović (Muzička škola Tivat), Albana Zoto (Muzička gimnazija „Jordan Misja“) i Bujar Sykja (Univerzitet „Arteve“, Tirana).