Naša Sara Krković je sjajno odradila svoj zadatak iz predmeta Savremena igra