Jedan od načina da ugrijemo ovaj hladni aprilski dan je jazz muzika