Rezultati takmičenja, prvi dan

XLVI MUZIČKI FESTIVAL MLADIH CRNE GORE

23-25. 04. 2019.

Umjetnička škola za muziku i balet ,,Vasa Pavić“, Podgorica

 

Disciplina/kategorija: Flauta I


Disciplina/kategorija: Flauta II

 

Disciplina/kategorija: Flauta III

 

Disciplina/kategorija: Klavir IV

 

Disciplina/kategorija: Instrumentalni sastavi: originalne kompozicije I

 

Disciplina/kategorija: Instrumentalni sastavi: originalne kompozicije III

 

Disciplina/kategorija: Instrumentalni sastavi: originalne i transkribovane kompozicije I

 

Disciplina/kategorija: Instrumentalni sastavi: originalne i transkribovane kompozicije II

 

Disciplina/kategorija: Instrumentalni sastavi: originalne i transkribovane kompozicije III

 

Disciplina/kategorija: Orkestar II