Uspješan prvi dan XLVI Muzičkog festivala mladih Crne Gore

Prvog dana XLVI Muzičkog festivala učenici osnovnih i srednjih muzičkih škola takmičili su se u disciplinama: Klavir, Flauta, Kamerna muzika-Instrumentalni sastavi i Orkestri. Od ukupno 39 solista, 16 kamernih sastava i 4 orkestra, takmičari su osvojili devet I nagrada, osam II nagrada, šest III nagrada, dvije IV nagrade i dvije V nagrade. Škole koje su osvojile nagrade su:

  • Umjetnička škola za muziku i balet ,,Vasa Pavić“-tri I nagrade i jedna III nagrada
  • UŠOSMO ,,Andre Navara“-jedna I, jedna II i jedna III nagrada
  • Muzička škola ,,Dara Čokorilo“-jedna I, jedna II i dvije III nagrade
  • Muzička škola Tivat-dvije II, dvije III, jedna IV i jedna V nagrada
  • ŠOMO Budva-jedna II nagrada
  • ŠOMO „Vida Matjan“-jedna II nagrada
  • ŠOMO „Petar II Petrović Njegoš“-dvije I i jedna V nagrada
  • ŠOMO Bijelo Polje-jedna I, dvije II i jedna IV nagrada
  • ŠOMO Berane-jedna I nagrada