Rezultati takmičenja, drugi dan.

XLVI MUZIČKI FESTIVAL MLADIH CRNE GORE

23-25. 04. 2019.

Umjetnička škola za muziku i balet ,,Vasa Pavić“, Podgorica

 

Disciplina/kategorija: Klavir I

 

Disciplina/kategorija: Klavir V

 

Disciplina/kategorija: Oboa I

Disciplina/kategorija: Oboa III

 

 

Disciplina/kategorija: Saksofon I

 

 

Disciplina/kategorija: Saksofon II

 

Disciplina/kategorija: Saksofon III

 

Disciplina/kategorija: Saksofon IV

 

Disciplina/kategorija: Saksofon V

 

Disciplina/kategorija: Solo pjevanje I (kategorija muških glasova)

 

Disciplina/kategorija: Solo pjevanje I (kategorija ženski glasovi)

 

Disciplina/kategorija: Klarinet I

 

Disciplina/kategorija: Klarinet II

 

Disciplina/kategorija: Klarinet III

 

Disciplina/kategorija: Klarinet V

 

Disciplina/kategorija: Solo pjevanje II (kategorija ženski glasovi)

 

Disciplina/kategorija: Solo pjevanje III (kategorija ženski glasovi)