Dinamičan drugi dan XLVI Muzičkog festivala mladih Crne Gore

Nastavak XLVI Muzičkog festivala mladih Crne Gore obilježili su nastupi 79 solista u disciplinama: Klavir, Oboa, Klarinet, Saksofon i Solo pjevanje. Žiri je imao izazovan zadatak da ocjenjivanjem dodijeli nagrade najtalentovanijim učenicima. Ukupno je dodijeljeno četrnaest I nagrada, jedanaest II nagrada, sedam III nagrada, tri IV nagrade i dvije V nagrade.

Ukupno 36 nagrada, osvojile su škole:

  • Umjetnička škola za muziku i balet ,,Vasa Pavić“-tri I nagrade, dvije II, pet III, tri IV i jedna V nagrada
  • Muzička škola ,,Dara Čokorilo“-jedna I, jedna II i jedna III nagrada
  • Muzička škola Tivat-osam I i pet II nagrada
  • ŠOMO „Vida Matjan“-jedna II nagrada
  • ŠOMO „Petar II Petrović Njegoš“-jedna I, jedna II i jedna V nagrada
  • ŠOMO Herceg Novi- jedna III nagrada
  • ŠOMO Ulcinj-jedna I nagrada.