Posljednji dan XLVI Muzičkog festivala mladih Crne Gore

XLVI MUZIČKI FESTIVAL MLADIH CRNE GORE

23-25. 04. 2019.

Umjetnička škola za muziku i balet ,,Vasa Pavić“, Podgorica

Disciplina/kategorija: Flauta IV


Disciplina/kategorija: FlautaV

 

Disciplina/kategorija: Klavir II

 

Disciplina/kategorija: Klavir III


Disciplina/kategorija: Orkestar I

 

Disciplina/kategorija: Vokalni i Vokalno-instrumentalni sastavi I


Disciplina/kategorija: Vokalni i Vokalno-instrumentalni sastavi II


Disciplina/kategorija: Horna, truba, trombon I

 

Disciplina/kategorija: Horna, truba, trombon II

Disciplina/kategorija: Horna, truba, trombon III


Disciplina/kategorija: Horna, truba, trombon IV


Disciplina/kategorija: Horna, truba, trombon V