Završni dan XLVI Muzičkog festivala mladih Crne Gore


XLVI Muzički festival mladih Crne Gore završen je danas, predstavljanjem 39 solista, 2 kamerna sastava i 3 orkestra u disciplinama: Klavir, Flauta, Horna, truba, trombon, Vokalni i Vokalno-instrumentalni sastavi i Orkestar.Od 44 današnja nastupa, žiri je čak 29 nastupa ocijenio jako uspješnim, te dodijelio 29 nagradu, što čini posljednji dan Festivala najuspješnijim po broju nagrada.

Nagrade su osvojili:

  • Umjetnička škola za muziku i balet ,,Vasa Pavić“-tri I nagrade, jedna II i tri III nagrade
  • Muzička škola ,,Dara Čokorilo“-jedna Iijedna II nagrada
  • Muzička škola Tivat-šest I, tri II, tri III i jedna IV nagrada
  • ŠOMO „Vida Matjan“-jedna I i jedna II nagrada
  • ŠOMO Budva-jedna I, jedna II, jedna IV i jedna V nagrada
  • ŠOMO Kolašin-jedna II nagrada.