Rezultati prijemnog ispita za upis u II razred, direktni (prvi put) Kandidati 2012-2013. godište – Područno odjeljenje Danilovgrad

Odsjek: Harmonika

redni broj ime i prezime kandidata broj bodova
1. Vasilisa Novović 30

 

Broj bodova koji omogućava kandidatima upis u Muzičku školu je od 23 do 30.

Kandidat imaj pravo upisa.

Obaveza roditelja/staratelja je da putem mail-a najkasnije do 01. julaobavijesti Upravu škole da su vidjeli rezultate prijemnog ispita i da su saglasni sa upisom djeteta u Muzičku školu.

Nakon što roditelji/staratelji kandidata pošalju mail potvrde/saglasnosti na contact@vasapavic.mekandidati će se smatrati upisanim u II razred osnovne devetogodišnje muzičke škole.

 

Odsjek: Klavir

redni broj ime i prezime kandidata broj bodova
1. Sara Lazarević 30
2. Milica Iković 30
3. Nevena Zotović 30
4. Sofija Jovanović 30
5. Dimitrije Jovanović 30
6. MaksimJanjušević 29,66
7. Una Filipović 28,66
8. Mihailo Ostojić 25,33
9. Lara Škrkić 25
10. Ksenija Šaranović 19,33
11. Vuk Čović 15

 

Broj bodova koji omogućava kandidatima upis u Muzičku školu je od 23 do 30.

Zbog ograničenog broja slobodih mjesta na odsjelu Klavir, kandidati zaključno sa rednim brojem 7 imaju pravo upisa.

Kandidati pod rednim brojem 8 i 9 imaju pravo upisa na odsjek Harmonika.

Obaveza roditelja/staratelja je da putem mail-a najkasnije do 01. julaobavijesti Upravu škole da su vidjeli rezultate prijemnog ispita i da su saglasni sa upisom djeteta u Muzičku školu.

Nakon što roditelji/staratelji kandidata pošalju mail potvrde/saglasnosti na contact@vasapavic.mekandidati će se smatrati upisanim u II razred osnovne devetogodišnje muzičke škole.