Rezultati prijemnog ispita za upis u I razred, prvi put Kandidati 2014. godište – Područno odjeljenje Tološi

Muzička početnica

redni broj ime i prezime kandidata broj bodova
1. Petar Brajić 30
2. Jovan Andrijašević 30
3. Olga Milačić 30
4. Sofija Radunović 30
5. Irina Vlaović 30
6. Niko Banović 30
7. Stefan Mirković 30
8. Andrea Joksović 30
9. Dunja Jovanović 30
10. Nataša Jaredić 30
11. Sofija Stojović 30
12. AnikaRajović 30
13. Nađa Vujošević 29,66
14. Anđa Mugoša 28
15. MykolaiMarynychenko 27,33
16. Marko Filipović 27
17. Maša Brnović 26
redni broj ime i prezime kandidata broj bodova
18. Stela Radunović 26
19. Jana Melović 26
20. Mila Jocović 25,66
21. Elena Milić 24,66
22. Hana Stefanović 23,33
23. Viktor Šćekić 23
24. Matija Hajrović 21,66
25. Teodora Dragović 21,33
26. Milovan Ivanović 19,66
27. Petar Radulović 19
28. Iva Vukićević 19
29. Sofija Knežević 18,33
30. Simona Šljivančanin 18
31. Đorđe Odalović 15,33
32. Stefan Bojić 15
33. Sofija Joksović 14,33
34. Hristina Marković 6
35. BalšaŠćekić /
36. Andrija Terzić nije pristupio ispitu

 

Broj bodova koji omogućava kandidatima upis u Muzičku školu je od 23 do 30.

Kandidati zaključno sa rednim brojem 23 imaju pravo upisa.

Obaveza roditelja/staratelja je da putem mail-a najkasnije do 01. julaobavijesti Upravu škole da su vidjeli rezultate prijemnog ispita i da su saglasni sa upisom djeteta u Muzičku školu.

Nakon što roditelji/staratelji kandidata pošalju mail potvrde/saglasnosti na contact@vasapavic.mekandidati će se smatrati upisanim u I razred osnovne devetogodišnje muzičke škole.