Rezultati prijemnog ispita za upis u I razred, Kandidati 2011. godište

Odsjek: Udaraljke

redni broj ime i prezime kandidata broj bodova
1. Vasilj Novaković 30
2. Nikola Vulanović 30
3. Jovan Mihailović 29
4. Mona Mujović 29
5. MelinaNikočević 29
6. Đorđe Lazarević 24
7. IldaMušović 13
8. Dimitrije Roganović 12,66
9. MaidaSkoko 12,33
10. Elena Čogurić nije pristupila ispitu
11. Darija Maraš nije pristupila ispitu
12. Tara Kovačević nije pristupila ispitu

 

Broj bodova koji omogućava kandidatima upis u Muzičku školu je od 23 do 30.

Kandidati zaključno sa rednim brojem 24 imaju pravo upisa.

Obaveza roditelja/staratelja je da putem mail-a najkasnije do 01. julaobavijesti Upravu škole da su vidjeli rezultate prijemnog ispita i da su saglasni sa upisom djeteta u Muzičku školu.

Nakon što roditelji/staratelji kandidata pošalju mail potvrde/saglasnosti na contact@vasapavic.mekandidati će se smatrati upisanim u I razred osnovne šestogodišnje muzičke škole.