Rezultati prijemnog ispita za upis u I razred, prvi put Kandidati 2008. godište

Odsjek: Kontrabas

redni broj ime i prezime kandidata broj bodova
1. Emil Imširović 30
2. Marija Rovčanin 30
3. NastasijaRoganović 30
4. Nikolina Strugar 30
5. Niko Karadžić 30
6. Džemal Padović 30
7. Dunja Matović 30
8. Vasilije Cvijović 29
9. Simon Vučinić 25

 

Broj bodova koji omogućava kandidatima upis u Muzičku školu je od 23 do 30.

Svi kandidati imaju pravo upisa

Obaveza roditelja/staratelja je da putem mail-a najkasnije do 01. julaobavijesti Upravu škole da su vidjeli rezultate prijemnog ispita i da su saglasni sa upisom djeteta u Muzičku školu.

Nakon što roditelji/staratelji kandidata pošalju mail potvrde/saglasnosti na contact@vasapavic.me kandidati će se smatrati upisanim u I razred osnovne trogodišnje muzičke škole.

 

Odsjek: Solo pjevanje

redni broj ime i prezime kandidata broj bodova ocjena
1. Vladana Todorović 30 5
2. Iva Nikčević 30 5
3. Anja Kraljević 29,66 5
4. Una Stanković 29,66 5
5. KomnemVuković 29,33 5
6. Anja Jestrović 29 5
7. Nevena Mrvaljević 29 5
8. Sofija Ivanović 28,66 5
9. Lamija Tirić 28,33 5
10. Milena Vasović 28,33 5
11. Teodora Stanojević 27,33 5
12. Bojana Rakočević 23,66 4
13. Vasilije Cvijović 22,33 3
14. Dunja Matović 21,66 3
15. Tatjana Begović 20 3
16. Magdalina Tatić 20 3
17. Ljubica Đačić 18,66 2
redni broj ime i prezime kandidata broj bodova ocjena
18. Anja Vujošević nije pristupila ispitu
19. Lara Šuković nije pristupila ispitu

 

Broj bodova koji omogućava kandidatima upis u Muzičku školu jna odsjek Solo pjevanje je od 27 do 30.

Kandidati zaključno sa rednim brojem 11 imaju pravo upisa.

Obaveza roditelja/staratelja je da putem mail-a najkasnije do 01. julaobavijesti Upravu škole da su vidjeli rezultate prijemnog ispita i da su saglasni sa upisom djeteta u Muzičku školu.

Nakon što roditelji/staratelji kandidata pošalju mail potvrde/saglasnosti na contact@vasapavic.mekandidati će se smatrati upisanim u I razred osnovne trogodišnje muzičke škole.