Rezultati prijemnog ispita za upis u I razred, prvi put Kandidati 2014. godište – Područno odjeljenje Danilovgrad

Muzička početnica

redni broj ime i prezime kandidata broj bodova
1. Aleksa Matunović 30
2. Sofija Đukanović 30
3. Vedrana Zotović 30
4. Sara Velimirović 30
5. Petar Derikonjić 30
6. Lazar Mićanović 30
7. Marija Pavićević 29,66
8. Sofija Kaluđerović 28,33
9. Miljana Pavlović 28,33
10. Uroš Đurović 28
11. Kristina Đurović 27
12. Mija Iković 25,66
13. Matija Pajović 25
14. Darija Čolić 24,66
15. Helena Bošković 24
16. Ksenija Bulatović 10

 

Broj bodova koji omogućava kandidatima upis u Muzičku školu je od 23 do 30.

Kandidati zaključno sa rednim brojem 15 imaju pravo upisa.

Obaveza roditelja/staratelja je da putem mail-a najkasnije do 01. julaobavijesti Upravu škole da su vidjeli rezultate prijemnog ispita i da su saglasni sa upisom djeteta u Muzičku školu.

Nakon što roditelji/staratelji kandidata pošalju mail potvrde/saglasnosti na contact@vasapavic.mekandidati će se smatrati upisanim u I razred osnovne devetogodišnje muzičke škole.