Rezultati prijemnog ispita za upis u II razred, direktni (prvi put) Kandidati 2012-2013. godište – Područno odjeljenje Golubovci

Odsjek: Flauta

redni broj ime i prezime kandidata broj bodova
1. Milena Drakić 23

 

Broj bodova koji omogućava kandidatima upis u Muzičku školu je od 23 do 30.

Kandidat ima pravo upisa.

Obaveza roditelja/staratelja je da putem mail-a najkasnije do 01. julaobavijesti Upravu škole da su vidjeli rezultate prijemnog ispita i da su saglasni sa upisom djeteta u Muzičku školu.

Nakon što roditelji/staratelji kandidata pošalju mail potvrde/saglasnosti na contact@vasapavic.me kandidati će se smatrati upisanim u II razred osnovne šestogodišnje muzičke škole.

 

Odsjek: Harmonika

redni broj ime i prezime kandidata broj bodova
1. Lana Knežević 24,33

 

Broj bodova koji omogućava kandidatima upis u Muzičku školu je od 23 do 30.

Kandidat ima pravo upisa.

Obaveza roditelja/staratelja je da putem mail-a najkasnije do 01. julaobavijesti Upravu škole da su vidjeli rezultate prijemnog ispita i da su saglasni sa upisom djeteta u Muzičku školu.

Nakon što roditelji/staratelji kandidata pošalju mail potvrde/saglasnosti na contact@vasapavic.me kandidati će se smatrati upisanim u II razred osnovne devetogodišnje muzičke škole.

 

Odsjek: Klavir

redni broj ime i prezime kandidata broj bodova
1. Jovan Marković 30
2. Kalina Markuš 30
3. Ana Rakčević 28
4. Milica Vukčević 28
5. Ognjen Maraš 27
6. Helena Radusinović 25,33
7. Lazar Maraš 25,33
8. Sofija Petrović 23,66

 

Broj bodova koji omogućava kandidatima upis u Muzičku školu je od 23 do 30.

Zbog ograničenog broja slobodnih mjesta na odsjeku Klavir, kandidatizaključno sa rednim brojem 6 imaju pravo upisa na ovaj odsjek.

Kandidati od rednog broja 6 zaključno sa rednim brojem 9 imaju pravo upisa na odsjek Harmonika i Klarinet.

Obaveza roditelja/staratelja je da putem mail-a najkasnije do 01. julaobavijesti Upravu škole da su vidjeli rezultate prijemnog ispita i da su saglasni sa upisom djeteta u Muzičku školu.

Nakon što roditelji/staratelji kandidata pošalju mail potvrde/saglasnosti na contact@vasapavic.me kandidati će se smatrati upisanim u II razred osnovne devetogodišnje muzičke škole.