Muzička početnica

redni broj ime i prezime kandidata broj bodova
1. Vanesa Kalaj 30
2. Lira Sinishtaj 29,66
3. Ellena Nicaj 29,33
4. Tadeo Juncaj 29
5. Sara Padović 28,66

 

Broj bodova koji omogućava kandidatima upis u Muzičku školu je od 23 do 30.

Svi kandidati imaju pravo upisa.

Obaveza roditelja/staratelja je da putem mail-a najkasnije do 01. julaobavijesti Upravu škole da su vidjeli rezultate prijemnog ispita i da su saglasni sa upisom djeteta u Muzičku školu.

Nakon što roditelji/staratelji kandidata pošalju mail potvrde/saglasnosti na contact@vasapavic.me kandidati će se smatrati upisanim u I razred osnovne devetogodišnje muzičke škole.