Rezultati prijemnog ispita za upis u II razred, direktni (prvi put) Kandidati 2012-2013. godište – Područno odjeljenje Tuzi

Odsjek: Klarinet

redni broj ime i prezime kandidata broj bodova
1. Leona Camaj 28
2. AsijaMušović 27

 

Broj bodova koji omogućava kandidatima upis u Muzičku školu je od 23 do 30.

Svi kandidati imaju pravo upisa.

Obaveza roditelja/staratelja je da putem mail-a najkasnije do 01. julaobavijesti Upravu škole da su vidjeli rezultate prijemnog ispita i da su saglasni sa upisom djeteta u Muzičku školu.

Nakon što roditelji/staratelji kandidata pošalju mail potvrde/saglasnosti na contact@vasapavic.mekandidati će se smatrati upisanim u II razred osnovne devetogodišnje muzičke škole.