Preciznost u svakom trenutku!

Poslušajte kako Donika Ivezaj💚 izvodi ritmičku vježbu, koju je nastavnik Solfeđa Agron Pllumaj💙 zadao učenicima V razreda Područnog odjeljenja Tuzi.
Bravo za Doniku!

Preciziteti në gdo moment!

Ndëgjojeni se si Donika Ivezaj💚 interpreton ushtrimin ritmik, të cilin arsimtari i solfezhit Agron Pllumaj💙 ia dha nxënësve të klases së V-të në paralelen në Tuz.
Bravo për Doniken!

#UčiDoma
#MësoNëShtëpi