Pored naših srednjoškolaca, i naši učenici osnovne škole pokazuju zrelost u savladavanju izazovnog programa