Telefon umjesto notne sveske!

Doniku ne spriječava ništa da nastavi sa vježbanjem.

Dijelimo sa vama Donikino izvođenje parlato vježbe.
Podsjećamo, Donika Ivezaj je učenica V razreda i pohađa predmet Solfeđo u klasi Agron Pllumaj-a.

Telefoni në vend të fletores së muzikës! Doniken asgjë nuk e pengon të vazhdoj me mësimin.

E ndajmë ju interpretimin e Donikes së ushtrimit parlato.
Ju përkujtojmë, Donika Ivezaj është nxënëse e klasës V-të dhe vijon lënden e solfezhit në klasen e Agron Pllumaj.

#UčiDoma
#MësoNëShtëpi