Obavještenje o prijemu novih učenika u prvi razred srednje muzičke škole

Po osnovu Konkursa koje je raspisalo Ministarstvo prosvjete Crne Gore za upis u I razred zainteresovani kandidati treba školi da dostave sledeća dokumenta:

1. Prijavu za upis (kod sekretara škole)
2. Original svjedočanstva poslednja tri razreda osnovne škole
3. Svjedočanstvo o završenom VI razredu osnovnog muzičkog obrazovanja ukoliko je završio muzičko obrazovanje
4. Rezultate sa takmičenja, odnosno dobijene nagrade i priznanja

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju sekretaru škole od 15. do 19. juna u vremenu od 08:00 do 13:00 časova.

Ispit iz posebne nadarenosti i psihofizičke sposobnosti obaviće se 22. juna 2015. sa početkom u 10 sati.

Rang lista primljenih kandidata biće objavljena putem oglasne table i na sajtu škole 23. juna 2015. godine u 12 sati.