Obavještenje o prijemu novih učenika u prvi razred osnovne muzičke i baletske škole

Prijave za upis i prvi, odnosno pripremni razred se predaju od 01. do 15. juna 2015. (obrazac prijave se nalazi u školi) od 08:00 do 13:00 časova u sekretarijatu škole.

Provjera muzikalnosti i psihofizičke sposobnosti biće održana od 22. do 24. juna 2015. od 16:00 do 20:00 sati.
Rang lista primljenih kandidata biće objavljena putem oglasne table i na sajtu škole 26.06.2015. godine u 12:00 časova.

Za upis u muzičku školu mogu konkurisati djeca sledećih godišta:
Prvi razred (reformisani): 2009. (6 godina)
Pripremni razred: 2007. (8 godina) i 2008. (7 godina)
Prvi razred (bez prethodno završenog pripremnog): 2005 (10 godina) i 2006. (9 godina).

Pripremni časovi za prijavljene kandidate za upis u prvi, odnosno pripremni razred osnovne muzičke škole biće održani 17. 18. i 19. juna 2015. s početkom u 18 sati.

Za predškolsko muzičko obrazovanje mogu se prijaviti djeca rođena 2010. i 2011. godine. Grupa će biti formirana ukoliko bude prijavljeno najmanje 10 kandidata. Provjera muzikalnosti neće biti testirana djeci pretškolskog uzrasta.

Za upis u prvi, odnosno pripremni razred baletskog odsjeka mogu konkurisati djeca sledećih godišta: 2007. (8 godina) i 2006. (9 godina).