Obavještenje o prijemnim ispitima za upis u početni razred osnovne škole za muziku i balet za školsku 2017/2018

Obavještavamo zainteresovane da će prijavljivanje djece za upis u prvi, odnosno pripremni razred osnovne muzičke škole biti od 01. do 15. juna 2017.godine.

Za upis u prvi razred devetogodišnje osnovne muzičke škole mogu se prijaviti djeca od šest godina (2011 godište).
Za upis u pripremni razred šestogodišnje muzičke škole mogu se prijaviti djeca od 7, odnosno 8 godina (rođeni 2010, odnosno 2009).
Za direktan upis u prvi razred šestogodišnje škole (bez pohađanja pripremnog razreda), mogu se prijaviti djeca od 9 godina (2008. godište), pod uslovom da se opredijele za neki od duvačkih instrumenata.

Za upis u prvi razred solo pjevanja mogu se prijaviti djeca od 12 godina (rođeni 2005.).

Za svu prijavljenu djecu biće organizovani pripremni časovi 15. i 16. juna u 18 sati.

Provjera muzikalnosti će se izvršiti 19-21. juna od 17:00 do 20:00.

Za upis u pripremni razred na odsjeku za balet mogu se prijaviti djeca od devet godina (rođeni 2008). Provjera sposobnosti će se izvršiti 19-21. juna.

Rang lista primljenih kandidata biće objavljena na sajtu i na oglasnoj tabli škole 23. juna. u 12 sati.

Možete se prijaviti za upis popunjavanjem sledeće forme:

  Prezime i ime

  Državljanstvo

  Dan, mjesec i godina rođenja

  Matični broj

  Mjesto rođenja, grad/država

  Ime oca

  Ime majke

  Osnovna škola koju učenik pohađa

  Vrsta obrazovanja za koje se učenik prijavljuje (muzičko ili baletsko)

  Adresa i mjesto stanovanja

  Broj telefona roditelja/staratelja

  Vaš email