Obavještenje

Rok za prijavljivanje vanrednih ispita (januarski rok) je od 24.01-28.01.

Prijave je potrebno predati sekretaru škole u periodu od 08:30-14:00.