Iz našeg Područnog odjeljenja Tuzi, stiže nam melodija jednog od najvećeg kompozitora, L. v. Beethoven-a

Donika Ivezaj, iz klase nastavnice Milene Kankaraš, na klarinetu izvodi melodiju ”Ode radosti”.

”Oda radosti” je lirska pjesma iz 1785. godine, Friedrich von Schiller-a, koja govori o bratsvu među ljudima. Upravo na ovu pjesmu, Beethoven je napisao jednu od najpoznatijih melodija u istoriji muzike. ”Oda radosti” dio je njegove Devete simfornije, nastale 1823. godine.

Od 1985. godine, Beethoven-ova ”Oda radosti” je službena himna Evropske unije🇪🇺. Himnom se ističe važnost mira, slobode i solidarnosti.

💚Donika je izabrala pravi trenutak da nas podsjeti na ovu poruku.

Nga paralelja jonë në Tuz, nz mbërriti melodija e njërit nga kompozitorët më të mëdhenj, L. v. Beethoven-it.

Donika Ivezaj, nga klasa e arsimtares Milena Kankaraš, në klarinet interpretion melodinë ”Odë gëzimi”.

”Ode gëzimi” ështe poezi lirike nga viti 1785. e Fridrich von Schiller, në të cilën bëhet fjalë për vëllezërimin në mes njerëzve. Pikërisht bazuar në këtë poezi, Beethoveni e ka shkruar njërën ndër meloditë më të njohura në historine e muzikës. ”Ode gëzimi” është pjesë e simfonisë së nëntë, e komponuar në vitin 1823.

Nga viti 1985. ”Ode gëzimi” e Beethovenit është himni zyrtar Bashkimit Evropian EU🇪🇺. Me këtë himn theksohet rëndësija e paqes, lirisë dhe solidaritetit.

💚Donika e ka zgjedhur momentin e duhur të na përkujtoj në këtë mesazh.

#UčiDoma
#MësonëShtëpi