Dijelimo sa vama materijal sa online časova Violine osnovne muzičke škole

Na prvoj fotografiji možete vidjeti kako izgleda dio online časova naše nastavnice Nede Tadić sa Ivom Matović, učenicom II razreda, i Anikom Mijušković, učenicom IX razreda.
Komunikacijom putem poruka i slanjem video/audio snimaka jedan je od načina koji naši nastavnici koriste.

Na ostale dvije fotografije možete vidjeti na koji način naše nastavnice Violine Neda Tadić i Ivana Kaluđerović upisuju štrihove i prstored učenicima, a i kako učenici učestvuju u pripremi materijala za čas – pripremom notnog zapisa.

#UčiDoma