II Seminar Horne

Saradnja naše škole sa profesorom Aleksandrom Goševim nastavila se i ove godine. Na inicijativu naše nastavnice horne Maše Tulić, profesor Gošev došao je iz Makedonije i proveo tri dana u našoj školi.

Od 24. do 26. januara održao je seminar učenicima sa odsjeka Horna. Nina Filipović, Ksenija Andrijašević, Sava Bulatović i Anja Radović uživali su u radu sa profesorom Goševim, kao i asistentu na seminaru, našom/njihovom nastavnicom Tulić.

Aleksandar Gošev (1970) rođen je u Strumici, Sjeverna Makedonija. Studije horne završava na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, u klasi profesora Ferenca Tarjanija. Pedagošku djelatnost ostvaruje u muzičkim školama u Sremskoj Mitrovici, Subotici i Skoplju. Njegovi učenici redovno učestvu na takmičenjima i osvajaju prestižne nagrade. Nagrađen je kao najmlađi muzički pedagog u Bekeščabu, Mađarska (u konkurenciji od 165 kandidata). Usavršavao se na seminarima kod vrhunskih svjetskih umjetnika u Holandiji, Mađarskoj, Švajcarskoj, Nemačkoj. Na poziv Konzervatorijuma u Oslu, Norveška, 2006. održao je seminar. Docent je na Fakultetu muzičke umjetnosti u Skoplju od 2007. Uspješnu umjetničko-koncertnu aktivnost, kao solista, kamerni i orkestarski muzičar, predstavio je širokom auditorijumu u gradovima Holandije, Mađarske, Srbije i Makedonije. Bio je prvi hornista Orkestra Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu od 1994. do 1999. Od 2001. postaje redovni član Makedonske filharmonije, od 2005. član Makedonskog limenog duvačkog kvinteta, a od 2007. redovni je član i Skopskog duvačkog kvinteta sa kojim ostvaruje veliki broj koncerata, kako na domaćoj muzičkoj sceni, tako i u inostranstvu.