Donacija PAM-a

Vrijednom donacijom naši prijatelji iz PAM-a još jenom su podržali našu školu.

Ovog puta, donirana je klavinova za Područno odjeljenje Tuzi i na taj je način omogućeno učenicima i nastavnicima ovog područnog odjeljenja da borave u prostoriji adekvatno opremljenoj za izvođenje nastave. Ispred PAM-a, klavinovu je uručio profesor Senad Gačević.