Saradnja sa Ministarstvom odbrane Crne Gore

Nakon prošlogodišnjeg poptisanog Sporazuma o saradnji naše škole sa Ministarstvom odbrane, prva prezentacija rezultata ove saradnje zabilježena je u četvrtak, 07. novemebra na vojnom aerodrmu ,,Knjaz Danilo”, gdje su učenici svih škola potpisnica Sporazuma prezentovali svoje projekte.

Učenici naše škole, Vuk Kuč (truba), Nikola Andrijević (trombon) i Kristina Dobrilović (flauta) nastupili su sa vojnim orkestrom. Upravo se u vojnom orkestru jedan čas sedmično iz predmeta Orkestar realizuje za ova tri učenika. 

Ovim nastupom, naši učenici prezentovali su projekat na kojem su radili tokom septembra i oktobra. Prezentaciji su prisustvovali direktori škola, nastavnici, predstavnici Ministarstva prosvjete, Ministarstva obrane i Vojske Crne Gore.