XLIII Muzički festival mladih Crne Gore

25 -28. 04.2016.

muzicka fest apr 16 poster

Umjetnička škola za muziku i balet “Vasa Pavić” je domaćin 43. Muzičkog festivala mladih Crne Gore koji će se održava od 25. do 28. aprila 2016. godine.

Na ovogodišnjem festivalu takmičarske discipline su: violina, viola, violončelo, kontrabas, gitara, harmonika, kamerni duo (standardni duo, nestandardni duo, klavirski duo, vokalni i vokalno-instrumentalni duo) i hor (dječiji, ženski, muški, mješoviti). Takmičari su u disciplinama podijeljeni po kategorijama shodno njihovom uzrastu-godištu.

Na festivalu učestvuju učenici iz svih crnogorskih muzičkih škola i studenti sa Muzičke akademije Cetinje.
Prijavljeno je ukupno 220 solista, 169 kamernih dua i 9 horova.

Sve solističke i kamerne takmičarske discipline se održavaju u salama Umjetničke škole za muziku i balet “Vasa Pavić” dok će takmičenje horova biti održano u četvrtak, 28. aprila u Velikoj sali KIC-a “Budo Tomović”sa početkom u 13 sati.

Festival su pomogli Ministarstvo kulture Crne Gore, Opština Podgorica, KIC “Budo Tomović”, DOO Radna soba Podgorica.

Ovdje možete pogledati raspored festivala:

Raspored XLIII festivala