XLII Muzički Festival mladih Crne Gore 27. -30. 04. 2015. Herceg Novi

Ovogodišnji Muzički festival mladih Crne Gore održava se u Herceg Novom od 27. do 30. aprila. Festival je takmičarskog tipa i odvija se u disciplinama: klavir, duvački instrumenti (flauta, oboa, klarinet, saksofon, horna, truba, trombon), kamerni sastavi, od trija do noneta (standardni, nestandardni i vokalni, odnosno vokalno-instrumentalni sastavi).

Na Festivalu učestvuju učenici iz svih  škola, osnovnih muzičkih (14), srednjih muzičkih (5) i studenti Muzičke akademije.

Učenici naše škole će se takmičiti u različitim disciplinama. Od ukupnog broja učesnika iz naše škole, učešće na Festivalu će uzeti 63 učenika u solo disciplinama, 6 kamernih sastava i dva orkestra (kamerni i žičanih instrumenata.)

Više detalja vidjeti u publikaciji Vodič kroz takmičenje.