U Svečanoj sali Zavičajnog muzeja, 30. maja održan je koncert Područne jedinice Danilovgrad.

Javni nastupi, naročito na kraju školske godine, predstavljaju krunu rada i truda naših učenika i njihovih profesora tokom proteklih mjeseci. O uspješnosti koncerta svjedoči i zadovoljna publika.
Posebnu zahvalnost na podršci u realizaciji koncerta dugujemo Zavičajnom muzeju Danilovgrad.