Raspisan je tender za kompletnu zamjenu spoljašnje stolarije na objektu Umjetničke škole za muziku i balet “Vasa Pavić”

Projekat je rađen u skladu sa najsavremenijim konzervatorskim standardima jer se radi o objektu koji ima status nepokretnog kulturnog dobra od lokalnog značaja.
Projekat podrazumijeva i adptaciju male koncertne dvorane.
Procijenjna vrijednost radova je oko 400.000 eura.