U ovoj objavi dijelimo drugi dio domaćeg zadatka iz Solfeđa, koji je uradila učenica Llara Junçaj

Ovaj dio se odnosi na intoniranje pjesmice “Zapjevajmo složno svi” po notnom tekstu.

Llara pohađa III razred osnovne muzičke škole, odsjek Klavir, u Područnom odjeljenju Tuzi.

Bravo za Llaru i nastavnicu Daliborku! 

#UčiDoma

Në këtë shpallje paraqesim pjesen e dytë të detyrës së shtëpisë nga Solfezhi, të cilën e ka përfunduar nxënësja Llara Junçaj, e cila përmbahet në intonimin e këngës ”Zapjevajmo složno svi” sipas notave.

Llara vijon klasen e III-të të shkolles së ultë të muzikes, drejtimi Piano, në paralelen në Tuz.

Bravo për Llaren dhe arsimtaren Daliborka”

#MësoNëShtëpi