Stiže nam još jedno lijepo muziciranje iz Područnog odjeljenja Tuzi!

Viktoria Dedvukaj, V razred, na klaviru izvodi ”Etidu u obliku valcera”, W.Gillock-a.
Za njeno veliko napredovanje zaslužna je njena nastavnica Laureta Jacović.

Hvala Viktoriji i Laureti za ove divne trenutke! 💕

 Dhe ja një interpretim i bukur nga paralelja jonë në Tuz!

Viktoria Dedvuaj, klasa e V-të, në piano interpreton nga W. Gillock ”Etyden në formë të valsit”.
Për arritjen e saj ka merite arsimtarja Laureta Jacoviq.

Faleminderit Viktories dhe Lauretes për momentet e bukura!💕

#UčiDoma #MESONËSHTËPI