”Nek’ svud ljubav sja”

Nova kompozicija za predmet Horsko pjevanje za učenike IV, V i VI razreda osovne muzičke škole je ”Nek’ svud ljubav sja”.

Zadatak: Naučiti pjesmu po sluhu.
#UčiDoma

 

Sledeći zadatak: Snimiti izvođenje naučene pjesme uz matricu i poslati audio/video zapis nastavniku Saši Barjaktaroviću na mail sasa.barjaktarovic@vasapavic.me.