Štampač na Brajevom pismu za Umjetničku školu “Vasa Pavić“

Kroz projekat “Muziku u sva srca”, Umjetnička škola za muziku i balet “Vasa Pavić”, dodijeljen je štampač na Brajevom pismu sa neophodnim softverom, sajt za učenje gitare biće preveden na crnogorski jezik do ljeta, a dobrobit od projekta imaće svi zainteresovani.

To je kazao gitarista i direktor Crnogorskog gitarističkog centra, Radoš Malidžan, navodeći da ta organizacija, kroz projekt „Muziku u sva srca“ koji je pobijedio na konkursu „Za svako dobro“, radi na inkluziji u muzičko obrazovanje djece sa oštećenjem i trajnim gubitkom vida. 

Originalni članak: http://prcentar.me/clanak/tampa-na-brajevom-pismu-za-umjetniku-kolu-vasa-pavi/1218?fbclid=IwAR07L5FHrLfm-bqpOvassGKAjhivVnWlnd1UrRmpNt7YdtcFdnxVQqCCu8U