Simfonisjki orkestar mladih Crne Gore i Albanije u Skadru

09.04.2016.

Poslednji u nizu od četiri koncerta Simfonijskog orkestra mladih Crne Gore i Albanije koji se realizuju od 02. aprila, održaće se u subotu, 09. aprila u koncertnoj sali  “Gjon Kapidani” muzičke škole “Prenke Jakova” u Skadru sa početkom u 19 sati. Na koncertu će biti izvedena sledeća djela:
J.Sibelius: Andante festivo za gudački orkestar

G. Zlatev-Cherkin: Sevdana za violinu i gudački orkestar

Solista: Luka Perazić (Umjetnička škola za muziku i balet „Vasa Pavić“, Podgorica)

W.A. Mozart: Sinfonia concertante za violinu, violu i gudački orkestar

Solisti: Marsiona Bardhi, violina (Univerzitet Arteve, Tirana) i Sara Zoto, viola (Muzička gimnazija „Jordan Misja“, Tirana)

M. Bruch: Kol Nidrei za violončelo i orkestar

Solista: Kosta Popović, violončelo (Umjetnička škola za muziku i balet „Vasa Pavić“, Podgorica)

P. Gaci: Koncert za violinu i orkestar, III stav

Solista: Erind Haxhiasi (Muzička gimnazija „Jordan Misja“, Tirana)

C. Ivanović: Andante piacevole za violinu i orkestar

Solista: Dušan Obrenović, violina (Umjetnička škola za muziku i balet „Vasa Pavić“, Podgorica)

S. Rachmaninov: Koncert za klavir i orkestar br. 2

Solista: Amir Xhakoviq, klavir (Albanija)
Inicijativu za formiranje ovog orkestra pokrenuo je Daniel Glineur, dirigent iz Belgije, koji je kao član žirija Međunarodnog takmičenja „Pjeter Gaci“ (Skadar) upoznao mlade izvođače iz Crne Gore i Albanije i prepoznao mogućnost za formiranje simfonijskog orkestra mladih za koji ove sredine pojedinačno nemaju dovoljno resursa. Daniel Glienur istovremeno i rukovodi orkestrom.

U projektu učestvuju učenici iz muzičkih škola  iz Crne Gore (Umjetnička škola za muziku i balet „Vasa Pavić“, Muzička škola Tivat) i Albanije (Muzička gimnazija „Jordan Misja“ i Univerzitet „Arteve“-Tirana).

Nosilac ovog projekta je Umjetnička škola za muziku i balet „Vasa Pavić“ u saradnji sa partnerskim organizacijama i institucijama: Ministartsvo kulture Crne Gore, Glavni Grad, Turistička organizacija Podgorica, Muzički centar  Crne  Gore,  Radio televizija Crne Gore, Vojska Crne Gore, Muzička škola u Tivtu, Muzička škola “Prenk Jakova” iz Skadra, Univerzitet  “Arteve”  i Muzička gimnazija „Jordan Misja“ iz Tirane, Međunarodna organizacija Wallonie–Bruxelles International, KIC “Budo Tomović” i Centri za kulturu Ulcinja i Tivta.

Koordinator projekta je Mira Popović. Ostali saradnici na projektu su: Irena Vuković (asistent dirigenta), Marko Simović, Vili Ferdinandi, Vladimir Drobnjak, Veljko Belević, Meša Kerović, Zorana Latković (Umjetnička škola za muziku i balet „Vasa Pavić“), Bruna Matijević, Martina Vuksanović (Muzička škola Tivat), Albana Zoto (Muzička gimnazija „Jordan Misja“) i Bujar Sykja (Univerzitet „Arteve“, Tirana).