Seminar iz metodike nastave u Muzičkoj početnici 8. i 9. 02. 2014.

U Umjetničkoj školi za muziku i balet “Vasa Pavić” održan je seminar iz metodike nastave u osnovnoj muzičkoj školi sa orijentacijom na rad sa šestogodišnjom djecom u nastavi Muzičke početnice. Seminar je vodila dr. Branka Rotar Pance, redovna profesorica na Muzičoj Akademiji u Ljubljani.

Kroz predavanja i radionice prikazane su metode rada s početnicima u muzičkoj školi i međusobno povezane aktivnosti kroz koje učenik u različitim oblicima rada postiže operativne ciljeve predmeta. Predstavljeni primjeri metodskih postupaka bili su  vezani za nastavne materiale koji se upotrebljavaju u Sloveniji za potrebe nastave  Muzičke početnice koje će nastavnici moći da upotrijebe kao ideje za svoju nastavnu praksu.

Seminar je obuhvatio nekoliko cjelina: Aktivni oblici učenja i metode rada u Muzičkoj početnici, Doživljavanje muzike kroz izvođenje, Dječije muzičko stvaralaštvo u Muzičkoj početnici, Slušanje i muzičko učenje, Muzičko-didaktičko učenje, Muzičke aktivnosti i sadržaji na putu ka shvatanju muzičkog jezika.

Na seminaru je bilo 34 nastavnika iz crnogorskih osnovnih muzičkih škola iz Podgorice, Kolašina, Nikšića, Bijelog Polja, Berana, Cetinja, Bara, Ulcinja, Budve, Tivta i Herceg Novog.